Saturday, December 19, 2009

MEMBINA GENERASI 'ULUL ALBAB'

Perkataan 'Ulul Albab' mungkin tidak sepopular 'Ahmad Albab' dari filem komedi arahan Allaryarham P.Ramlee, namun sebenarnya, individu-individu yang mempunyai karekteristik Ulul Albab merupakan mereka-mereka yang sangat popular di kalangan komuniti zaman kegemilangan Islam dahulu, yang sayangnya, sekiranya mereka ini ada di kala ini, tidak mungkin sepopular penghibur yang diiktiraf negara, seperti umum Akademi Fantasia, Malaysia Idol dan lainnya.


Saya percaya, sekiranya tampuk pemerintahan dipegang oleh orang yang tolehnya di hadapan atau di belakang, di 'cap' sebagai individu yang mencerminkan individu Ulul Albab yang mengamalkan Al Quran itu sendiri, pasti, dunia ini, akan digegarkan dengan satu evolusi kebudayaan dan tamadun yang sangat radikal, yang menginjak pemikiran paradigma tersimpang dan sesat, kepada yang benar, tepat lagi diredhai.Berikut merupakan salah satu kertas kerja yang telah disediakan oleh saya beberapa tahun lalu, dengan bantuan rakan saya, Dato Dr Haji Fatah Hasan, seorang penulis dan seorang pakar mengenai minda dan pemikiran. Nama kerajaan negeri mana di Malaysia ini dan nama syarikat saya terpaksa saya 'sensor' atas sebab-sebab teknikal.

(oleh kerana blogspot kurang 'user friendly', saya tidak dapat 'upload' kertas kerja ini dalam bentuk PDF, maka saya terpaksa 'copy and paste' dan beberapa perkara seperti nombor mukasurat dan beberapa perkataan yang saya telah 'highlight' tidak dapat dipaparkan di sini.


RINGKASAN EKSEKUTIF


Objektif ABC Sdn Bhd dalam pembentangan kertas kerja cadangan menguruskan Kelab Ulul Albab bagi Negeri XYZ ialah seperti yang tertera di bawah :-

> Penyerapan konsep Ulul Albab bagi membina cendekiawan Islam Soleh Wa Musleh, melalui pembinaan kecerdasan intelek, emosi, rohani dan jasmani secara menyeluruh dan konstruktif dengan mengadakan revolusi tindakan di dalam sistem pendidikan bagi menghubungkaitkan ilmu dan amalan selari dengan nilai-nilai Islami yang murni agar cendekiawan Islam yang dibentuk adalah cemerlang, gemilang dan terbilang di sisi Allah SWT dan negara.

> Meletakkan sasaran penyerapan WHOLE BRAIN TECHNOLOGY di dalam semua aktiviti pendidikan. Penyerapan WHOLE BRAIN TECHNOLOGY ini akan digarap di dalam modul yang dibina. Objektif kepada WHOLE BRAIN TECHNOLOGY ini adalah untuk membentuk pelajar-pelajar yang luar biasa keterampilan dan pencapaian yang terpancar dari suara fitrah iaitu suara nur Ilahiah yang terteraskan kepada penyerahan total kepada Pencipta.

> Melaksanakan satu revolusi pendidikan bagi mencetuskan revolusi tindakan insan kearah kehambaan kepada Allah SWT. Revolusi pendidikan yang berlandaskan Al Quran dan Hadis ini akan menghasilkan output secara ‘aqliyah dan nafsiah Islamiyah’ (Islamic mind and conscience) ke dalam minda dan diri murid-murid, bagi merealisasikan konsep penghambaan kepada Allah, yang akan menjuruskan satu kekuatan dalaman yang mantap dalam diri setiap pelajar.

> Melahirkan insan yang unik dan sangat istimewa, ‘The cream of the cream’, ’The best among the best’ iaitu insan terbaik daripada kalangan yang terbaik.

Dengan ketinggian dan keluasan ilmunya dalam pelbagai disiplin, yang dapat menjadi contoh teladan di mana sahaja mereka berada, dan dapat memimpin orang lain ke arah kehambaan terhadap Allah SWT.ISI KANDUNGAN* Ringkasan Eksekutif

* Pengenalan ‘Ulul Albab’

* Karakteristik Ulul Albab

* Objektif Kelab Ulul Albab

* Modul Yang Digunakan

* Metodologi Modul

Metodologi Pengukuhan Spiritual
Metodologi Teori Minda
Metodologi ‘Memory Retention’
Metodologi Tahfiz
Metodologi Riadah Minda
Metodologi Penggambaran Cara
Metodologi Mental Aritmetik
Metodologi Saranan
Metodologi Perkembangan
Sahsiyyah & Profil Personaliti
Metodologi Teknik Pembelajaran Cemerlang
Metodologi Pemikiran Kreatif


* Perlaksanaan Modul

* Pengenalan Senaman Qi Gong dan
Teknik Pernafasan Yang Efektif

* Pengenalan Pemakanan dan Nutrisi

* Penutup
PENGENALAN ‘ULUL ALBAB’


Allah SWT menggelar golongan orang yang berilmu dengan pelbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian keduduan mereka di sisi Allah SWT dan makhlukNya. Golongan ini bukan sahaja mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Tuhan, malah di sisi masyarakat, mereka dihormati dan disegani.
Di dalam Al Quran, mereka digelar dengan pelbagai nama dan gelaran yang mulia di antaranya :-

* Al-Raasikhun fil Ilm (Al Imran)* Ulul al-Ilmi (Al Imran : 18) * U
lul al-Bab (Al Imran : 190) * Al-Basir dan As-Sami’ (Hud : 24) * Al-A’limun (Al-Ankabut : 43) * Al-Ulama (Fatir : 28), * Al-Ahya’ (Fatir : 35)
Ulul Albab, suatu gelaran yang disebut sebanyak 16 kali di dalam Al Quran, iaitu di Surah Al Baqarah (ayat 179, 197, 269), Al Imran (ayat 7, 190), Al Maidah (ayat 100), At Talaq (ayat 10), Yusuf (ayat 111), Ar Raad (ayat 19), Az Zumar (ayat 9,18,21), Ibrahim (ayat 52), Sad (ayat 29,43), Al Mukminun (ayat 53).

Daya usaha untuk memperoleh ilmu melalui pelbagai saluran dan pancaindera yang dikurniakan Allah SWT akan membimbing seseorang ke arah mengenal dan mengakui ketauhidan Rabbul Jalil. Atas peri pentingnya ilmu dan akal, perkataan ilmu telah disebut sebanyak 800 kali dan akal telah disebut sebanyak 49 kali di dalam Al Quran.

Mesej yang hendak disampaikan di sini ialah warga Islam di negara ini perlu menguasai pelbagai cabang ilmu dunia dan akhirat secara sempurna serta bersepadu untuk menjadi umat yang maju. Penguasaan ilmu di kalangan umat Islam boleh melahirkan apa yang disebut dalam Al Quran sebagai Ulul Albab.

Di dalam Al Quran Ulul Albab dapat diertikan di antaranya sebagai Orang-Orang Yang Berfikir, Orang-Orang Yang Mengambil Iktibar, Orang-Orang yang Berakal Sempurna dan Orang-Orang yang diberi Ilmu Hikmah. Mereka ialah ilmuan Islam yang istimewa kerana memiliki keilmuan luas, daya fikir, renungan tajam dan bersifat ke hadapan. Keilmuan itu mencakupi ilmu keagamaan dan ilmu mengurus kehidupan serta mengamalkan ilmu yang diperolehi.

Orang yang menjiwai definasi Ulul Albab ini mempunyai ketinggian tamadun keilmuan mampu menerajui dunia masa hadapan. Golongan ini perlu dibentuk dari kecil dan digarap kebolehan mereka bagi melahirkan cendekiawan Islam yang cemerlang.

firman Allah yang bermaksud:-

“Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat) bagi Ulul Albab (orang yang berakal). (Iaitu) orang yang menyebut dan mengingati Allah ketika mereka berdiri, duduk dan ketika mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan mengenai kejadian langit dan bumi(sambil berkata), “Wahai Tuhan kami! Tidak Engkau menjadikan kesemua ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, peliharalah kami daripada azab neraka.”
(Surah Al Imran : 190-191)

Hakikat bahawa Allah telah menyediakan alam ini sebagai suatu pelajaran dan gedung yang sentiasa terbuka untuk direnung, dikaji, difahami dan diinsafi isinya. Keseluruhan lautan dan daratan, binatang dan tumbuhan adalah tanda kebesaran Allah. Allah telah memprogram untuk alam ini sebagai sumber ketakwaan bagi mereka yang mahu berfikir.

Rasululluh saw sendiri amat memandang ilmu sesuatu yang penting dan perlu disebarkan. Ini berikutan dengan sabda baginda:-

"Sesiapa yang disoal tentang sesuatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya ia akan dikekang mulutnya pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka"
(Hadis Riwayat Tirmizi)

Golongan ini layak menjadi pemimpin beramanah dan khalifah yang adil untuk semua umat manusia, kerana mereka dianugerahi keilmuan luar biasa serta ketakwaan tinggi. Insan inilah yang akan dapat membina semula tamadun dan menjadi pemimpin yang membawa kepada kemakmuran. Terdapat ramai tokoh terkenal telah berjaya memimpin negara di dunia, tetapi ternyata belum dapat mewujudkan negara maju dalam ertikata sebenarnya iaitu, maju duniawi dan maju ukhrawi.

Penterjemah Al Quran, Abdullah Yusuf Ali mendefinisikan Ulul Albab sebagai golongan yang memiliki kefahaman mendalam. Pemimpin boleh dibentuk, dan pemimpin yang mempunyai pemikiran yang mendalam, kreatif dan istiqamah, mampu mencetus revolusi di dalam pemikiran masyarakat dari pemikiran yang konservatif kepada pemikiran yang terteraskan Al Quran dan Sunnah.KARATERISTIK ULUL ALBABUlul Albab adalah orang yang mampu mengharmonisasikan kekuatan intelektual dan spiritual. Berikut merupakan pelajar yang karakteristik akhlak Ulul Albab.

1. Selalu Membekali Diri Dengan Takwa

Allah berfirman maksudnya :-

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik- baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaKu hai orang-orang yang berakal.
( Surah Al Baqarah : 197 )


2. Mampu Mengambil Hikmah / Pelajaran Dari Firman-Firman Allah

Allah berfirman maksudnya :-

Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang mendalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi Al Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).
( Surah Al Baqarah : 269 )


3. Selalu Mencermati Fenomena

Allah berfirman maksudnya :-

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkanNya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, Kemudian dijadikanNya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.

( Surah Az Zumar : 21 )


4. Mampu Memadukan Kekuatan Akal Dan Qalbu

Allah berfirman maksudnya :-

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

(iaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
( Surah Al Imran : 190 – 191 )


5. Mempunyai Keyakinan Yang Tinggi Terhadap Kehidupan Akhirat (justeru itu selalu mohon perlindungan daripadaNya)

Allah berfirman maksudnya :-

Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.

Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (iaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."
( Surah Ali Imran : 192 – 194 )


6. Mampu Memisahkan Yang Baik Dan Yang Buruk
(walau yang buruk / perlakuan dosa itu amat menarik dan mempesonakan)

Allah berfirman maksudnya :-

Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

( Surah Al Maidah : 100 )


7. Mampu Mengambil Pelajaran (dari perjalanan hidup dirinya atau orang lain)

Allah berfirman maksudnya :-

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
( Surah Yusuf : 111 )


8. Rajin Solat Malam

Allah berfirman maksudnya :-

(apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
( Surah Az Zumar : 9 )


9. Kritis Dalam Menilai Suatu Pemikiran

Allah berfirman maksudnya :-

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

( Surah Az Zumar : 18 )


10. Menjadikan Al Quran sebagai Kitab Suci Panduan Yang Sempurna

Allah berfirman maksudnya :-

(Al Quran) Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
( Surah Ibrahim : 52 )
OBJEKTIF KELAB ULUL ALBAB
Penyerapan WHOLE BRAIN TECHNOLOGY di dalam semua aktiviti pendidikan akan digarap di dalam modul yang dibina. Objektif kepada WHOLE BRAIN TECHNOLOGY ini adalah untuk membentuk pelajar-pelajar yang luar biasa keterampilan dan pencapaian yang terpancar dari suara fitrah iaitu suara nur Ilahiah yang terteraskan kepada penyerahan total kepada Pencipta.

Daripada aplikasi WHOLE BRAIN TECHNOLOGY ini, banyak pencapaian hebat dapat diperolehi, dan boleh membentuk satu pakej lengkap terhadap pelajar yang berilmu dan beramal serta berkarakteristik Ulul Albab.

Di antara input modul/ kemahiran yang akan diperolehi oleh pelajar adalah seperti di bawah :-

-Brain Development / Thinking Technology
-Speed Reading
-Hafazan Juz Amma
-Personality Development / Leadership
-Caring Personality
-Creativity Development

Sasaran untuk mencapai 200 orang pelajar setahun yang terpilih (The cream of the cream) yang memenuhi citarasa dan aspirasi definasi Ulul Albab, yang berjaya melepasi ujian aptitude antarabangsa, dan lulus dengan cemerlang. Bukan itu sahaja calon perlu lulus dalam ujian kemimpinan dan berpidato, menyelesaikan masalah dan ujian fizikal yang ditetapkan serta penglibatan aktif di dalam ko-kurikulum. Syarat asas ialah calon perlu lulus SPM yang diletakkan syarat minima 10 A.

Adalah dicadangkan syarat yang diletakkan oleh Kerajaan Negeri XYZ kepada pelajar terpilih ini untuk membuat bengkel kepada sekurang-kurangnya 200 orang pelajar junior setiap orang , (ratio - 1 pelajar: 200 pelajar junior), dari sekolah-sekolah terpilih terutamanya dari sekolah-sekolah luar bandar di dalam negeri XYZ. Kesemua 200 orang pelajar yang terpilih ini, perlu berbakti dan membuat sumbangan kepada Kerajaan Negeri XYZ dalam bentuk ‘transfer technology’ sebelum ditaja oleh Kerajaan Negeri XYZ untuk memasuki institusi pengajian tinggi tersohor di dalam dan luar negeri.

Pelajar yang hebat akan mempunyai keterampilan sebagai cendekiawan cemerlang dan bersahsiyyah terpuji. Apa yang ‘dibawa’ oleh pelajar berkarateristik Ulul Albab ini akan mengeluarkan aura islami yang unik dan boleh menarik pelajar lain untuk mencontohi mereka untuk turut menjadi hebat, cemerlang dan berakhlak mulia. Justeru itu letusan tenaga positif bagi revolusi perubahan bagi mencapai kemajuan dunia dan akhirat akan tersebar luas.


MODUL YANG DIGUNAKAN

MODUL DI DALAM WHOLE BRAIN TECHNOLOGY


Konsep menggunakan keseluruhan otak secara menyeluruh adalah penting di dalam Whole Brain Technology. Untuk mencapai objektif ini, beberapa modul telah dicadangkan untuk melahirkan pelajar hebat dan cemerlang, baik dari segi intelek, emosi dan spiritual secara seimbang.
Modul yang akan digunakan adalah seperti di bawah:-

-Pengukuhan Spiritual
-Teori Minda
-Memory Retention
-Riadah Minda
-Penggambaran Cara
-Mental Aritmetik
-Saranan
-Perkembangan Sahsiyyah & Profil Personaliti
-Teknik Pembelajaran Cemerlang
-Pemikiran Kreatif

Ramai yang tidak menyedari peri pentingnya elemen spiritual di dalam pembentukan insan kamil dan seimbang. Melalui modul ini, kecerdasan semua elemen intelek, emosi dan spiritual akan digarap sebagai langkah usaha untuk mencapai objektif Kelab Ulul Albab.


METODOLOGI MODUL


Metodologi Pengukuhan Spiritual

Apabila seseorang anak itu telah mencapai usia ‘kenal’ dan ‘tamyiz’, anak tersebut perlu diperkenalkan kepada ‘tali’ yang akan dianyam menjadi satu ikatan-ikatan yang mengukuhkan spiritual mereka.

Ikatan yang dimaksudkan ialah-

-Ikatan kepercayaan (aqidah)
-Ikatan kerohanian
-Ikatan pemikiran


Ikatan kepercayaan (aqidah)
Para pelajar yang sudah ‘kenal’ dan ‘tahu membezakan’ ini perlu ‘dipertali’ dengan rukun-rukun iman yang asasi dengan hakikat-hakikat hari akhirat yang ghaib. Mereka perlu faham erti makna i’tikad dan konsep keimanan kepada Allah SWT.

Ikatan kerohanian

Para pelajar perlu diajar bagaimana menghayati konsep kerohanian, di mana ikatan kerohanian ini akan menjuruskan kepada kesucian hati dan kejernihan wajah, dengan membawa semangat keimanan dan keikhlasan.

Untuk ini, beberapa konsep perlu ditanam ke dalam diri mereka dalam bentuk aktiviti iaitu:-

#‘mengikat’ pelajar dengan peribadatan
#‘mengikat’ pelajar dengan Al Quran Al Karim dan Sunnah Rasulullah saw
#‘mengikat’ pelajar dengan rumah-rumah Allah (masjid-masjid)
#‘mengikat’ pelajar dengan zikir-zikir (Zikir Al Ma’thurat contohnya)
#‘mengikat’ pelajar dengan amalan ibadat Nawafil (Solat & puasa sunat)
#‘mengikat’ pelajar dengan Muraqabah (pengawasan diri) kepada Allah SWT


Ikatan Pemikiran

Maksud dari ikatan pemikiran ialah mengikat diri para pelajar dengan undang-undang Islam dalam segi agama dan negaranya, pengajaran Al Quran dalam segi peraturan dan pensyariatannya, ilmu-ilmu agama dalam segi dasar dan hukum-hukumnya, sejarah Islam dalam segi kerohanian dan pentauladanannya, kebudayaan Islam dalam segi kemajuan dan ketamadunannya dan akhir sekali dengan jalan dakwah Islamiah dalam segi mengembangkannya dan bersemangat dengan ikatan pemikirannya.


Metodologi Teori Minda

Para pelajar akan diberi penerangan mengenai perkaitan otak dengan minda dan potensi minda di dalam menjana pemikiran dan keupayaan diri yang hebat.
Pengajaran mengenai kuadron otak dan potensi setiap kuadron terutama otak kanan akan diberi penekanan.
Teori mengenai ‘The Six Thinking Hat’ juga akan diterangkan bagi mengaitkan setiap sub kuadron otak dengan setiap pola corak pemikiran minda.


Metodologi ‘Memory Retention’

Para pelajar akan dilatih bagaimana mengingat dan menyimpan ingatan mengenai sesuatu perkara. Pendekatan ini adalah penting memandangkan seseorang pemimpin yang hebat itu adalah seorang pemimpin yang berilmu dan berupaya mengingati banyak perkara dari pelbagai aspek teori.
Dengan keupayaan mengingati yang hebat ini, kelancaran bertutur akan menjadi efektif di mana, hujah yang dikeluarkan oleh ‘bakal pemimpin’ ini adalah berdasarkan maklumat faktual, dan kelancaran dalam menyampaikan sesuatu pasti mempamerkan kehebatan seseorang itu sebagai cendiakawan yang cemerlang dan disegani.
Teknik pengulangan dan penggambaran cara adalah saling berkaitan dalam kaedah ini.


Metodologi Tahfiz
Sesi Tahfiz akan dilaksanakan menggunakan metodologi Hafazan dan Al Quran Rasm Uthmani. Sesi tersebut akan terbahagi kepada 3 kategori :-

Hifz : Teknik penghafalan di mana, pelajar akan diberi target spesifik contohnya dalam tempoh 3 hari , pelajar perlu menghafal 3 surah pendek.

Tasmi’ : Pemantapan dalam mengingat apa yang dihafal.

Muraja’ah : Sesi penyempurnaan dalam mengingat apa yang telah di hafal di mana, pelajar akan membaca di hadapan guru untuk diperiksa bacaannya.Metodologi Riadah Minda

Kaedah ini melibatkan aktiviti fizikal badan yang akan mempengaruhi meningkatkan keupayaan untuk belajar. Aktiviti-aktiviti atau pergerakan-pergerakan badan yang terdapat di dalam Riadah Minda ini adalah mudah, menyeronokkan dan mampu dilakukan oleh mana-mana pelajar, yang mana, sekiranya diaplikasikan akan menghasilkan perubahan drastik terhadap:-

a)Pembelajaran sesuatu yang baru
b)Berupaya beraksi lebih baik dalam sukan
c)Berupaya menjadi lebih focus dan ‘organized’
d)Berupaya memulakan dan mengakhiri sesuatu kerja dengan jayanya
e)Berupaya mengatasi halangan dan cabaran pembelajaran
f)Meluaskan kreativiti minda
g)Memantapkan kemahiran berkepemimpinan
h)Mampu memahami dan merungkai permasalahan yang kompleks
i)Mampu membuat keputusan yang bijak dan praktikal
j)Berkemahiran merancang
k)Berkemahiran menghafal
l)Berkemahiran mengurus masa
m)Berkemahiran mengawal stress
n)Berkemahiran dalam berkomunikasiMetodologi Penggambaran Cara

Apabila anak-anak dapat menggambar atau visualisasikan di dalam minda mereka mengenai sesuatu contohnya gambaran sebuah pulau, secara tidak langsung mereka dapat memberi penerangan panjang lebar mengenai setiap karakter yang ada di pulau tersebut, lengkap dengan warna pasir, pokok, batu dan keadaan geografi pulau tersebut.

Kaedah ini boleh dimantapkan untuk beberapa kaedah lain contohnya untuk menghafaz Al Quran, ingatan secara fotografik terhadap surah-surah yang dibaca akan pasti dapat membantu mereka untuk dibaca semula dan menambahkan kekuatan ingatan mereka terhadap surah-surah yang telah dihafaz.

Bagi tujuan latihan bagaimana memperolehi kemantapan memori fotografik ini, selain daripada beberapa kaedah menghafal, teknik ini amat berkaitan dengan Riadah Minda bagi membantu ke arah penggambaran cara yang berkesan.Metodologi Mental Aritmetik

Ramai menyangka bahawa mempelajari mental aritmetik ini hanya berkisar kepada membuat perkiraan matematik dengan kadar yang lebih laju dan tepat, contohnya membuat pengiraan menambahan 10 digit angka dalam masa hanya beberapa saat.

Sebenarnya, pembelajaran mental aritmetik ini boleh memberi kesan yang lebih daripada apa yang disangkakan. Penggunaan teknik ini sebenarnya merangsang serta mengaktifkan minda seseorang kanak-kanak itu. Di mana penggunaan otak kiri dan kanan akan digunakan secara seimbang.

Teknik ini bukan sahaja mengukuhkan kemahiran seseorang kanak-kanak itu, malah menggilap serta meningkatkan keupayaan minda dalam mencipta keunikan, atas sebab minda kanak-kanak tersebut kuat dan berdaya upaya untuk digunakan bagi sesuatu ‘task’ yang rumit dan kompleks.Metodologi Saranan

Kaedah Saranan ini diajar dan dilatih secara pendekatan Islam yang akan mengaplikasikan konsep penyerahan total kepada Allah terlebih dahulu memandangkan, kekuatan dalaman seseorang itu bersifat ampuh sekiranya tidak disertai dengan doa dan rasa kehambaan kepadaNya.

Teknik yang tepat perlu diajar supaya hasil dari teknik ini dapat melahirkan pelajar yang hebat sebagaimana yang telah lama dibuat oleh orang Yahudi terhadap anak-anak mereka. Khazanah ilmu dan kaedah yang sebenarnya adalah berasal dari cara Islam perlu digunakan semula dengan sedikit ubahsuai / modifikasi menggunakan teknik yang lebih strategik bersesuaian dengan aliran zaman. Melalui kaedah ini, pelajar bukan sahaja mampu bersaing dengan bangsa lain yang hebat malah mendapat pahala atas ibadah umum ini.

Bagi tujuan hafazan dan lain-lain pembelajaran subjek, teknik ini perlu dijalinkan bersama supaya target penghafalan Al Quran atau pemahaman subjek lain boleh dicapai dengan jangkaan masa yang lebih pendek. Contoh saranan yang akan memotivasikan diri mereka sendiri :-

’Saya akan berjaya menghafal surah An Nas hari ini......’

Saranan ini perlu disebut beberapa kali contohnya sebanyak 10-20 kali selepas aktiviti riadah minda. Secara rasionalnya, apa yang disebut berulang kali itu, sebenarnya merupakan saranan yang akan memberi kesan kepada minda separa sedar kanak-kanak tersebut. Lama kelamaan mereka akan yakin, sesuatu yang sukar sebelum ini adalah mudah dicapai sekiranya konsep tawakal itu diaplikasikan.Metodologi Perkembangan Sahsiyyah & Profil Personaliti

Para pelajar yang telah melalui proses pemahaman dan penghayatan rohani, perlu melalui beberapa pelajaran yang lain yang tidak ada di dalam silibus pelajaran biasa. Pelajaran yang dimaksudkan ialah :-

i)Pendidikan Bermasyarakat
ii)Pendidikan Riadah/Berpidato.i) Pendidikan Bermasyarakat
Para pelajar perlu dididik dengan adab-adab sosial yang mulia, dan membiasakannya dengan usul-usul rohani yang mulia yang disadur daripada aqidah Islamiah yang kekal serta bersumber daripada perasaan persaudaraan yang kukuh dan murni. Akhlak sebegini pasti menghasilkan adab sosial yang terpuji, rasa ehsan dan timbangrasa serta disulami dengan tindakan kemanusiaan yang bijaksana.

Faktor penarik untuk kaedah ini ialah mendampingkan pelajar dengan guru yang mursyid (guru yang khusus untuk membimbing pelajar) dan pendampingan pelajar dengan teman-teman yang baik (sama baik akhlaknya) selain pendampingan akrab pelajar dengan ibu bapa. 4 teknik :-

a) menanam dalam diri usul-usul rohani yang mulia (berpegang teguh dengan Al Quran dan Hadis, makan dari sumber yang halal, menjauhi maksiat, sentiasa bertaubat)

b) memelihara hak-hak orang lain (tidak menginaya orang lain, atau hak orang lain baik di sekolah, rumah ataupun sesama jiran tetangga)

c) melazimkan adab-adab sosial umum (membiasakan aktiviti gotong-royong seperti membersihkan masjid, atau surau di kampung-kampung)

d) muraqabah dan kritik yang membina (sentiasa berlapang dada dan bersedia untuk membaiki kelemahan diri dan bersemangat untuk berubah kepada kebaikan)


ii)Pendidikan Beriadah / Berpidato
Para pelajar akan dilatih untuk aktif dan sentiasa cergas bagi membantu oksigen dialirkan dengan lancar ke otak di samping faktor pemakanan yang baik dan bernutrisi. Untuk pendidikan berpidato, mereka perlu mengaplikasikan teknik saranan diri di dalam menyakin diri untuk berani bercakap tentang apa sahaja di hadapan khalayak ramai atau para hadirin yang hadir.

Teknik ini sekiranya digarap secara serentak dengan saranan diri dan ‘memory retention’ bakal membentuk suatu individu yang digeruni hujah-hujahnya sepertimana yang diperlihatkan oleh Dr Zakir Naik, seorang doktor perubatan, seorang hafiz dan penceramah ‘comparative religion’ yang dapat mengingati apa yang dibacanya secara verbatim (barisan demi barisan tulisan) dan Al Marhum Syeikh Yassin Padang yang mempunyai ‘photographic memory’ yang sangat menakjubkan.Metodologi Teknik Pembelajaran Cemerlang


-Pemetaan Minda (Mind Mapping)
-Speed Reading


Mind Mapping ialah satu kemahiran mengaitkan 5-10 atau lebih idea berkaitan dengan satu perkataan atau satu konsep. Kemahiran sebegini sangat penting untuk pelajar. Dari latihan yang berterusan, pelajar dapat mengaitkan beberapa idea dengan topik yang hendak dibincangkan, tanpa perlu ‘memerah’ otak . Mind mapping melatih pelajar melahirkan satu jumlah idea yang besar, dan pada masa yang sama mengurus dan menyusun idea-idea tersebut bersepadanan dengan apa yang berkaitan antara satu sama lain.

Intipati latihan mind mapping ini adalah seperti di bawah:-

prinsipal otak - bagaimana otak berfungsi dan bagaimana pengetahuan ini dapat membantu pelajar berfikir dan belajar

bagaimana belajar – memahami bagaimana untuk mengatasi ketakutan untuk gagal, supaya pelajar berani untuk mempelajari sesuatu yang baru

bagaimana ’Mind Map’ – memahami peraturan dan teknik-teknik bagaimana mengaplikasikannya

aplikasi Mind Mapping – untuk merevolusikan cara pelajar berfikir dan memahami cara fikiran orang lain

latihan Mind Mapping – mengajar bagaimana untuk Mind Map pelajar dan bagaimana untuk fokus terhadap situasi-situasi tertentu.

merancang tindakan – mempelajari cara membangunkan dan memanafaati kemahiran yang dipelajari apabila berada di dalam bilik darjah


KEBAIKAN MEMPELAJARI TEKNIK MIND MAPPING

Menjimatkan masa – teknik ini boleh diadaptasi untuk hampir semua keadaan dan akan membaiki kecekapan.

Membangun kemahiran – teknik ini memperkenalkan teknik pengurusan yang tersusun, mudah dan memberi kebebasan untuk seseorang dalam berfikir dan membuahkan idea

Membaiki daya ingatan – struktur latihan di dalam Mind Map boleh membantu para pengajar mengingati banyak perkara.


Speed Reading

Tidak dapat dinafikan pelajar kini berhadapan dengan pelbagai tekanan untuk membaca pelbagai jenis buku untuk dijadikan rujukan bagi persediaan peperiksaan.

Dengan adanya kaedah pembacaan dengan memahami buku secara rambang, minda diberi ‘initial introduction’ tentang apa yang ingin disampaikan oleh penulis buku. Pemahaman terhadap kunci perkataan di setiap mukasurat juga dapat membantu pelajar untuk membaca dengan cepat, tanpa perlu membaca perkataan demi perkataan. Yang ingin dicapai melalui speed reading ini ialah pemahaman yang efektif melalui teknik bijak bukan kerja keras.
(work smart not work hard - get the same output )

Pengetahuan tatabahasa dan pemahaman yang tinggi membantu usaha aplikasi speed reading ini.

Salah satu contoh kaedah speed reading- Kaedah ‘Self-Pacing’

Kedudukan cara duduk adalah penting. Pelajar harus duduk tegak, dalam keadaan buku dipegang oleh tangan kiri dan jari tangan kanan yang akan membuat ‘laluan’ di ayat-ayat yang tertera di buku.
5 teknik speed reading :-

a)Tangan - guna tangan dan lurutkan ke bawah teks perlahan-lahan

b)Kad - kad digunakan untuk menutup teks dari atas ke bawah teks

c)Sapuan - bayangkan seperti menyapu habuk dari buku, di samping mata mengikuti jari yang menyapu teks

d)Lompatan - jari membuat lompatan baris demi baris teks

e)Zig zig - jari membuat zig zig di mukasurat


Sepertimana yang diterangkan di atas, kemahiran speed reading ini bukan boleh dikuasai oleh sembarangan orang. Pengetahuan yang tinggi dalam bahasa, tatabahasa dan pengetahuan am serta kajian mengenai apa yang hendak dibaca menjadi faktor yang membantu kaedah speed reading menjadi berkesan. Sewaktu membaca secara speed reading, mata ‘menangkap’ key word yang akan dirumus sebagai satu ayat bagi memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis buku.Metodologi Pemikiran Kreatif


Kebanyakan dari cara berfikir cara pendidikan formal, hanya berkisar mengenai bagaimana hendak mempunyai kemahiran dalam menganalisa sesuatu. Contoh yang dapat diberikan di sini ialah pelajar selalu diminta untuk cuba memahami suatu kenyataan atau fakta dan cuba mencabar fakta tersebut dengan sesuatu fakta lain yang lebih logik, cuba mencari jawaban, hindarkan diri dari membincang sesuatu yang menyimpang dan hanya fokus kepada isu yang betul sahaja.

Walaubagaimanapun terdapat satu lagi cara pemikiran yang dipanggil pemikiran secara kreatif. Pelajar akan diajar bagaimana ‘mencarigali’ idea baru, mencipta kebarangkalian, menyediakan pelbagai jenis jawaban (bukan satu jawapan tetapi banyak jenis jawaban untuk satu soalan) dan banyak lagi. Pelajar yang mempunyai cara pemikiran kreatif sebenarnya merupakan pelajar yang lebih baik dan berjaya, di mana mereka lebih bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai keadaan dan tahu cara berhadapan dengan situasi tersebut.

Perbandingan 2 corak pemikiran :-Kreativiti merupakan keupayaan, sikap dan satu proses, manakala kaedah kreatif pula merangkumi evolusi, sintesis, revolusi, aplikasi semula dan berubah arah. Batu penghalang kepada kreativiti seseorang pelajar itu ialah sikap negatif yang sentiasa bersikap pesimistik dan sentiasa menganggap semua perkara yang belum diketahuinya adalah susah sebelum mencuba melakukannya. Dengan pendidikan berfikir secara reatif, seseorang pelajar itu akan menjadi seorang yang lebih tahan lasak, lebih berupaya dan berjaya mengadaptasi dirinya dalam pelbagai situasi serta berjaya menyelesaikan pelbagai jenis permasalahan dengan cara kreatif dan efektif.PERLAKSANAAN MODUL


Modul ini akan dilaksanakan sebagai :-

aktiviti di dalam kelab Ulul Albab.
aktiviti ko kurikulum di dalam atau di luar sekolah.

Tempoh :-

Selama 2 jam setiap minggu adalah dalam waktu aktiviti ko - kurikulum sekolah.Pengukuhan :-

Pengukuhan kepada modul akan dijalankan di luar sekolah secara maraton iaitu 4 hari 3 malam, yang akan diadakan 2 atau 3 kali setahun.PENGENALAN SENAMAN QI GONG
DAN TEKNIK PERNAFASAN EFEKTIFTeori mengenai kesihatan yang baik ada menyebut mengenai senaman, yang mana sekiranya ia dijadikan amalan, boleh meningkatkan tahap kesihatan seseorang. Adalah dicadangkan selain daripada aktiviti jasmani biasa, pelajar diajar teknik senaman menggunakan teknik QI GONG. Namun begitu, setiap pagi, pelajar akan diminta membuat latihan pernafasan.

4 teknik pernafasan berkesan :-


Hidung - Hidung
udara disedut melalui hidung dan dihembus melalui hidung

Hidung - Mulut
udara disedut melalui hidung dan dihembus melalui mulut

Mulut - Hidung
udara disedut melalui mulut dan dihembus melalui hidung

Mulut - Mulut
udara disedut melalui mulut dan dihembus melalui mulutKaedah


Udara ditarik sedalam-dalam melalui hidung. Perut dikembongkan supaya menyediakan ruang yang lebih luas untuk paru-paru berkembang. Setelah udara memasuki ruang paru-paru secara optima, nafas ditahan sambil membaca Surah Al Fatihah sekali, dan setelah selesai bacaan, baru hembus melalui hidung (untuk teknik hidung - hidung). Seterusnya boleh dibuat dengan teknik selanjutnya sehingga selesai.

Latihan boleh dibuat paling kurang 1 kali sehari, dengan bacaan di hati sewaktu penahanan nafas, ’subhanallah, walhamdulillah, walailahaillallah wallahuakbar’. Sekiranya pelajar sudah dapat menahan nafas lebih lama, maka mereka boleh membaca surah Al Fatihah dengan bilangan yang meningkat dari 1 kali kepada 7 kali senafas.

Masih ramai belum menyedari kesan positif dari teknik pernafasan ini. Bagi pelajar yang paru-paru masih baik dan sihat, teknik ini diajar supaya, otak dan badan dapat memanafaati oksigen secara optimum, dan InsyaAllah, penyakit seperti asma, letih, lesu dan lain-lain penyakit yang mungkin mengganggu tumpuan pembelajaran boleh dielak. Keajaiban yang akan diperolehi dengan kemahiran bernafas dengan betul adalah menakjubkan, dan jarang sekali ibu bapa yang memberi penekanan terhadap peri pentingnya bernafas dengan betul.PENGENALAN PEMAKANAN DAN NUTRISI


Dalam kita memperkatakan mengenai kecerdasan minda yang berkisar tentang daya intelektual, emosi dan spiritual pelajar, fakta yang perlu diberi perhatian juga ialah konsep-konsep kesihatan dan nutrisi.

Pendidikan pada umur yang muda adalah praktikal untuk dimulakan supaya mereka belajar bagaimana menjaga tubuh badan mereka dan mewujudkan tabiat baik sepanjang hidup mereka sejak daripada awal.
  
Islam menyarankan penganutnya mengambil makanan bukan sahaja yang halal dan dari sumber yang halal, malah yang baik. Perkataan baik ini sangat subjektif, yang mana, boleh disimpulkan makanan tersebut perlulah baik dari sumber dan cara penyediaannya serta mempunyai nilai nutrisi yang baik serta seimbang.

Kesihatan adalah perkara asas yang perlu dimiliki setiap insan bagi menikmati kehidupan ini sepenuhnya. Kesihatan berkait rapat dengan nutrisi atau pemakanan seseorang kerana pemakanan yang sesuai menghasilkan kesihatan yang baik dan sebaliknya pemakanan yang tidak sesuai menjejaskan kesihatan atau menyebabkan penyakit. Ahli kelab Ulul Albab perlu menunjukkan contoh tubuh badan yang sihat dan cergas, dan tanpa pengetahuan mengenai pemakanan yang sihat mungkin menyebabkan pelajar tahfiz ketagihan ‘junk food’.

Adalah dicadang supaya pendidikan makanan dan nutrisi diadakan bagi memberi pengenalan mengenai pemakanan dan nutrisi kepada ahli kelab Ulul Albab supaya pelajar bukan sahaja memberi tumpuan kepada pembinaan minda yang cerdas, tetapi badan yang cergas juga.


PENUTUP

Sasaran pencapaian pembangunan menurut ciri-ciri yang khusus dan bersesuaian dengan keperluan agama dan negara telah mencetuskan satu kecenderungan bagi melahirkan modal (investment) insan terbaik. Sememangnya modal (investment) insanlah yang menjadi tumpuan penting dalam perancangan pembangunan dan kemajuan kerana di tangan mereka setiap langkah dan hala tuju digagaskan dan perancangan dilaksanakan. Berasaskan peranan penting ini, maka Islam memberikan penekanan lebih utama terhadap pembangunan spiritual berbanding dengan pembangunan dari sudut fizikal. Alasannya begitu jelas, bahawa insan yang terbina akal fikiran dan jiwanyalah yang akan membina pembangunan fizikal yang menepati kehendak syariat dan mengarahkannya kepada kebaikan.

Usaha untuk pembentukan satu generasi kamil alaf baru tidak ubah seperti menyemai biji benih di tanah yang subur. Faktor spiritual adalah umpama akar pokok yang kukuh yang dapat menampung kesemua bahagian lain seperti dahan, ranting dan daun. Faktor spiritual selalu diterbelakangkan, dan diletakkan sebagai prosedur ritual bagi mengakiri sesuatu upacara majlis.

Formula Kelab Ulul Albab ialah, faktor spiritual akan dijadikan perkara induk (permulaan) dan asas sebelum teknik-teknik lain diterapkan melalui modul-modul yang telah disediakan. Pelajar akan dilatih untuk membuat penyerahan secara total kepada Allah pada pembukaan aktiviti, sepanjang perlaksanaan modul dan pengakhir kepada aktiviti kelab Ulul Albab. Prof. Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas di dalam bukunya, "The Concept of Education in Islam", menegaskan bahawa setiap manusia tidak ubah seperti sebuah kerajaan. Ia merupakan penghuni dalam kota dirinya sendiri dan di situlah digubal agama (din - cara hidup)

Kegemilangan yang dicapai oleh golongan bijak pandai, cendekiawan dan sarjana Islam pada zaman awal di antaranya Ibnu Sina, Al Khawarizmi dan Al Beyruni, tentunya berasaskan hikmah dan kebijaksanaan mereka menggabungkan ilmu dengan amal dan adab lalu menanggap gabungan yang amat harmoni ini sebagai pendidikan. Selain penggabungan bijak dan berkesan ini, keterbukaan umat Islam zaman terawal ini terhadap usaha mendapatkan ilmu di serata pelosok dunia; timur dan barat telah turut memberikan kesan memberansangkan terhadap pembinaan tamadun serta pencapaian ilmiah mereka.

Sayangnya, kini, kepincangan di kalangan ibu bapa di dalam memahami kepentingan pencapaian ilmiah melalui proses pendidikan yang menggabungkan ilmu, amal dan adab serta penggunaan minda secara optima , merupakan satu ’wabak’ yang perlu diberi perhatian serius. Ibu bapa yang berfikiran pesimistik selalu mempersoalkan mengapa pencapaian anak-anak tidak seperti yang diharapkan dan secara umumnya menyalahkan sistem pendidikan yang dianggap tidak mampu mengubah nasib akademik anak-anak mereka.

Pelajar dikerah menggunakan minda yang sedia ada dalam keadaan tertekan, dengan kekeliruan mengenai mengapa mereka perlu belajar dan menghafal pelbagai perkara, mengingati pelbagai formula dan membuat sesuatu yang tidak menarik serta menyelesaikan permasalahan matematik yang merunsingkan. Mereka juga tidak memahami mengapa mereka perlu solat, perlu berdoa dan mengapa perlu bersandarkan harapan kepada Tuhan. Lebih kronik lagi mereka mempersoalkan siapa itu Tuhan dan mengapa semua ’kesukaran’ ini perlu ditempohi manakala rakan-rakan dari agama yang lain boleh berbuat apa sahaja tanpa batasan dan peraturan agama.

Tekanan sebegini menjadikan para pelajar tidak seimbang dari segi emosi dan spiritual lebih-lebih lagi kelemahan dari dari segi intelektual membuatkan mereka merasa rendah diri, tiada keyakinan, mudah bosan, berputus asa dan ’buta’ dari mengenali potensi diri sendiri. Apabila rohani mereka memberontak, fizikal memilih untuk samada ’berdiam diri’ atau memberi respon negatif. Ini dibuktikan dengan pelbagai gejala tidak sihat di antaranya ponteng dan lepak di kalangan pelajar yang kini mula menular di sekolah-sekolah agama dan tahfiz.

Sebenarnya, ibu bapa merupakan pendamping terbaik bagi pelajar dalam memberi sokongan moral terhadap usaha pembentukan generasi Ulul Albab. Anak-anak akan didedahkan kepada kaedah-kaedah efektif untuk mengekplorasi kehebatan dan keupayaan sebenar minda mereka. Mereka diajar bagaimana untuk mengenali diri sendiri, bermasyarakat dan kenal siapa itu Pencipta, Rabbul Jalil. Setelah menghayati tujuan dan sebab ilmu digabungkan dengan amalan serta perkaitannya dengan perintah Allah SWT, akhirnya jiwa mereka akan tenteram. Mereka akan melalui proses penghijrahan sahsiyyah dan akhlak serta memperolehi sejenis kekuatan dalaman yang istimewa yang menjuruskan mereka menjadi lebih hebat dan cemerlang dari rakan-rakan mereka dari agama yang lain. Dengan mengenali potensi diri masing-masing, tidak mustahil bagi mereka menguasai pelbagai cabang ilmu sepertimana yang dibuktikan oleh ilmuan dan cendikiawan di zaman terdahulu.

Penutup bicara, adalah tanggungjawab semua untuk mengajak hamba Allah yang lain supaya menyedari kewujudan dan kehadiran Allah, dan menanam konsep kehambaan ke dalam diri semua orang, bagi menaikkan martabat diri di sisi Allah, dan menjadikan individu muslim yang hebat di kacamata dunia, melalui pendidikan dan pemindahan ilmu.

Firman Allah bermaksud :-

’ Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.....’
Surah Al Baqarah : 32

2 comments:

  1. Satu kertas kerja yang amat baik.Tahniah dan terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu.

    ReplyDelete
  2. ilmu itu dari Allah untuk kita semua. Tugas kita mudah saja, kena pastikan ada pemindahan ilmu tersebut, dibuahkan dlm bentuk praktikal.

    ReplyDelete